Política de Privacitat

Aquest lloc web garanteix la protecció i confidencialitat de les dades personals que em proporcionin d’acord amb les següents lleis:

 • RGPD – Reglament General de Protecció de Dades de Caràcter Personal (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell, de 27 d’abril de 2016. És la normativa de la Unió Europea que unifica la regulació del tractament de les dades personals en els diferents països de la Unió Europea.
 • LOPD: La Llei Orgànica 3/2018, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals. Regula el tractament de les dades personals i obligacions que hem d’assumir els responsables d’un web a l’hora de gestionar la informació dels usuaris. LSSI- CE: La Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic 34/2002 de 11 de Juliol (LSSI-CE)

Tractaré totes les dades facilitades en els termes establerts en el RGPD, en aquest sentit he adoptat els nivells de protecció que legalment s’exigeixen, i he instal·lat totes les mesures tècniques al meu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat per tercers, exposats a continuació. No obstant, has de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

Les 3 normes bàsiques sobre privacitat que aplico a aquest web:

 • M’oposo frontalment a l’enviament de coreus electrònics no desitjats (SPAM). Mai t’enviaré correus de caràcter comercial sense que ho hagis demanat prèviament.
 • Respecte i transparència entre tu i jo. En tot moment tindràs accés a les meves dades i a la gestió de la teva informació i sabràs la finalitat amb què usaré les dades. Si vols aclararir qualsevol dubte, només has d’enviar-me un correu.
 • Mai, sota cap circumstància, compartiré dades d’usuaris obtingudes a través d’aquets web, a terceres persones, a menys que sigui necessari i sempre previ consentiment.

1. Responsable del tractament

 • Denominació: Maria del Mar Cots Sastre
 • CIF: 46137081R
 • Direcció: Passeig Generalitat 23 – Sant Andreu de la barca
 • Correu electrònic: info@ciberteka.net
 • Aquesta web està allotjada a CDMON, empresa ubicada a Espanya

2. Quan i on recullo dades personals

 1. Quan omples un formulari de contacte
 2. Quan deixes un comentari al blog
 3. Quan contactes amb mi a través d’alguna de les vies que et facilito (telèfon, Whatsapp, Telegram, correu electrònic)

Totes les teves dades les utilitzaré sempre amb el teu consentiment, únicament per les finalitats que et detallo en aquesta Política de Privacitat i a l’Avís Legal.

3. Finalitat de tractament

Totes les dades facilitades pels clients i/o visitants al web de Ciberteka, seran incloses en registre d’activitats de tractament de dades de caràcter personal, creat i mantingut sota la responsabilitat de Maria del Mar Cots Sastre, imprescindibles per a prestar els serveis sol·licitats pels usuaris, o per resoldre els dubtes o qüestions plantejades pels visitants. La meva política és no elaborar perfils sobre els usuaris dels nostres serveis.

Les finalitats amb què es recullen i gestionen les dades en aquest web  són les següents:

Dades obtingudes a través del formulari de contacte

L’objectiu d’aquets formulari és posar-nos en contacte per poder-te assessorar sobre els nostres serveis. En aquest formulari m’has de de deixar el teu nom, correu i que m’expliquis què vols. Respondré totes aquestes sol·licituds a través de correu electrònic.

Aquestes dades només seran utilitzades per donar resposta a la teva consulta. En cap cas farem servir aquestes dades per altres finalitats. Un cop resolta la consulta, si establim una relació comercial, guardaré les dades necessàries per dur a terme el servei. En cas contrari, un cop resolta la consulta, no guardaré les dades.

Dades obtingudes a través dels canals de comunicació facilitats (correu, Whatsapp, Telegram)

L’objectiu és posar-nos en contacte per poder-te assessorar sobre els nostres serveis. En aquest cas les dades que m’arribaran seran el teu correu electrònic, el teu número de telèfon o el teu usuari de Telegram. A part de la informació que em facis arribar a través d’aquets canal.

Respondré totes aquestes sol·licituds a través del mateix canal de comunicació per on l’hagi rebut.

Aquestes dades només seran utilitzades per donar resposta a la teva consulta. En cap cas farem servir aquestes dades per altres finalitats. Un cop resolta la consulta, si establim una relació comercial, guardaré les dades necessàries per dur a terme el servei. En cas contrari, un cop resolta la consulta, no guardaré les dades.

Formulari de comentaris del blog

La web inclou un formulari per deixar comentaris als articles del blog. Les dades personals que es demanen només seran usades per moderar i publicar aquests comentaris.

4. Legitimitat del tractament

 • El teu consentiment: si ets usuari del web, mitjançant la marcació de la casella que figura en el formulari de contacte, o establint comunicació a través dels canals facilitats, m’autoritzes a què et pugui remetre les comunicacions necessàries per donar resposta a la consulta o sol·licitud d’informació plantejada.
 • Relació contractual: és la que s’aplica quan contractes algun dels nostres serveis.

5. Destinataris

No cedeixo les teves dades personals a ningú, a excepció d’aquelles entitats públiques o privades a les quals estigui obligada a facilitar les teves dades personals amb motiu de l’acompliment d’alguna llei.

En el cas que, al marge dels supòsits comentats, necessiti donar a conèixer la teva informació personal a altres entitats, sempre et demanaria prèviament el teu permís a través d’opcions clares.

No faré transferències internacionals de les teves dades personals per a cap de les finalitats indicades.

6. Conservació

Només conservaré les seves dades personals durant el temps que sigui necessari per la finalitat amb què van ser recollides. A l’hora de determinar l’oportú període de conservació, examino els riscos que comporta el tractament, així com les meves obligacions contractuals, legals i normatives, les polítiques internes de conservació de dades i els meus interessos de negoci legítims descrits en el present Avís de Privadesa i política de galetes.

En aquest sentit, jo, Maria del Mar Cots Sastre, conservaré les dades personals un cop acabada la relació amb tu, degudament bloquejades, durant el termini de prescripció de les accions que puguin derivar de la relació mantinguda amb l’interessat.

Un cop bloquejades, les teves dades seran inaccessibles per a Maria del Mar Cots Sastre, i no seran tractades excepte per a la seva posada a disposició a les administracions públiques, jutges i tribunals, per a l’atenció de les possibles responsabilitats nascudes dels tractaments, així com per a l’exercici i defensa de reclamacions davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

7. Seguretat

Faig tots els esforços raonables per mantenir la confidencialitat de la informació personal que es tracti en els meus sistemes. Mantenim estrictes nivells de seguretat per protegir les dades de caràcter personal que processo enfront de pèrdues fortuïtes i a accessos, tractaments o revelacions no autoritzats, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa i els riscos a què estan exposats les dades. En el cas que contracti a tercers per a prestar serveis de suport, els exigeixo que acatin les mateixes normes i em permetin auditar-les per verificar el seu compliment.

8. Els teus drets

T’informo que podrà exercir els següents drets:

 • Dret d’accés a les teves dades personals, per saber quines estan sent objecte de tractament i les operacions de tractament portades a terme amb ells
 • Dret de rectificació de qualsevol dada personal inexacte
 • Dret de supressió de les teves dades personals, quan això sigui possible (per exemple, per imperatiu legal)
 • Dret de limitació del tractament de les teves dades personals quan l’exactitud, la legalitat o la necessitat del tractament de les dades resulti dubtosa, en aquest cas, podré conservar-los per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
 • Dret d’oposició al tractament de les teves dades personals, quan la base legal que m’habiliti pel tractament d’aquestes sigui el nostre interès legítim. Jo, Maria del Mar Cots Sastre deixaré de tractar les teves dades llevat que tingui un interès legítim o sigui necessari per a la defensa de reclamacions
 • Dret a la portabilitat de les dades, quan la base legal que m’habiliti per al seu tractament sigui l’existència d’una relació contractual o el seu consentiment.
 • Dret a revocar el consentiment atorgat a Maria del Mar Cots Sastre

Per exercitar els teus drets, pot fer-ho de manera gratuïta i en qualsevol moment contactant amb mi, a través del correu info@ciberteka.net

9. Tutela de drets

En el cas que entenguis que els teus drets han estat desatesos per part meva, pots enviar-me un correu i hi posem solució. Si ho consideres oportú, també pots formular una reclamació a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, a través d’algun dels mitjans següents:

10. Actualitzacions

Jo, Maria del Mar Cots Sastre, em reservo el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials que puguin afectar el compliment de la mateixa.