La Ciberteka. Recursos d’internet

En aquest espai vag publicant recursos relacionats amb la comunicació digital, la creació de pàgines web, el màrqueting de continguts, i la productivitat digital. Eines i recursos que espero que us puguin ser útils.

Convertir un mòbil en una webcam

Convertir un mòbil en una webcam

Aquests dies, les reunions, les formacions o les entrevistes virtuals estan de moda. I és que la distància física a la què ens ha obligat el COVID-19, ha fet créixer aquesta forma de relacionar-nos i seguir fent moltes coses. Potser ja tens tot el que ens fa falta per...