Les TIC (Tecnologies de la Informació i el Coneixement) poden ser elements de partida o de reforç en molts projectes empresarials i socials. La Ciberteka ofereix un servei de suport al desenvolupament de projectes que contemplin les noves tecnologies com a element clau, des de la definició del projecte fins al seu desenvolupament parcial o total. Sovint, el finançament d’aquests projectes és un dels problemes per tirar-los endavant. Per això la Ciberteka també ofereix suport en la gestió de subvencions per a projectes.

Perquè no facis el camí sol, nosaltres t'acompanyem

Algunes idees:

  • Aplicant les TIC a rutes culturals i turístiques
  • Les TIC en la gastronomia
  • Projectes de formació TIC
  • Projectes de foment de l’e-administració entre ciutadans i empreses
  • Les TIC a l’escola
  • Les TIC a les entitats

Més informació dels serveis

Social Media i continguts

Assessoria

Formació

Projectes