Les TIC són un sector en constant evolució i per això és necessari mantenir-se actualitzat, coneixent les possibilitats que ens ofereixen per saber-les aprofitar de forma eficient. Conscients d’això, la Ciberteka ofereix formació en coneixements, habilitats i capacitats digitals que facilitin un ús eficaç de les noves tecnologies.

Les accions formatives poden anar des de la formació a grups i col·lectius fins a formacions més individualitzades, així com la creació de material de suport. Contemplem la formació com un servei independent, però també com una part de tots els projectes que desenvolupem, com una part del procés de coaching digital.

Alguns exemples de formacions que realitzem:

 • Guies didàctiques d’ús de les TIC al negoci
 • Què són els mitjans socials?
 • Com puc fer màrqueting a través d’Internet?
 • Introducció al web 2.0
 • El bloc com a eina de comunicació de l’entitat
 • Blocs d’empresa. Com i per què?
 • Pàgines d’empresa a Faceboo
 • Twitter a nivell professional
 • Networking a la xarxa
 • Butlletí electrònic
 • Eines per treballar col·laborativament a la xarxa
 • La meva reputació a la xarxa
 • La importància d’un bon pla de comunicació
 • Eines per crear un web

Més informació dels serveis

Social Media i continguts

Assessoria

Formació

Projectes