La Ciberteka ofereix serveis per ajudar a empreses i organitzacions en la millora dels projectes, l’agilització de processos i l’optimització d’inversions, a través de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació.


Social Media i continguts

 • Definició del pla de comunicació a la xarxa (Social Media Plan)
 • Formació i assessorament en l’ús de les eines per dur a terme el pla
 • Redacció i gestió de continguts a la xarxa
 • Campanyes de màrqueting a la xarxa
 • Posicionament a Internet
 • Gestió de la marca personal i identitat a la xarxa
 • Creació i personalització d’eines i canals de comunicació: web, blog, butlletí electrònic, fanpage de Facebook, Twitter, …
 • Suport en la gestió de networking empresarial i personal


Assessoria

 • Orientació inicial: per on començar?
 • Anàlisi de necessitats. Què necessita l’empresa?
 • Transform em les teves necessitats en un pla adequat a l’empresa o organització
 • Suport i consultoria continuat durant la implementació de projectes
 • Acompanyament en el procés de canvi
 • Ús d’eines a l’abast de tots per realitzar consultoria i assessoria virtual personalitzada (xat, videoconferència)


Formació

 • Disseny de plans formatius
 • Formació per ciutadania i col·lectius
 • Formació per treballadors i empreses
 • Tallers des descoberta i difusió de les Xarxes Socials
 • Tallers i formació especialitzada en TIC i comunicació
 • Elaboració de guies didàctiques i material pedagògic en suport paper i digital
 • Conferències i xerrades


Projectes

 • Ideem projectes per fomentar l’ús de les TIC
 • Desenvolupem projectes TIC
 • Suport en la gestió de subvencions per la realització de projectes
 • Suport en la concreció i materialització d’idees i la innovació

Més informació dels serveis

Social Media i continguts

Assessoria

Formació

Projectes

Vols anar més enllà?
Estàs pensant en altres projectes, col·laboracions o idees innovadores?
No dubtis en consultar-nos!