Abans de començar a fer un web….

wwwSembla que els blogs i els gestors de continguts han posat a l’abast de tothom la “fàcil” creació de pàgines web i blogs.

Però aquesta aparent senzillesa a vegades ens fa oblidar la necessitat que darrera hi hagi un bon projecte ben definit.

Què volem de la pàgina? Com la usarem? Quins continguts hi posarem? A qui volem arribar?

Amb el projecte ben definit podrem decidir què volem invertir, quins recursos farem servir, qui ens pot ajudar i acompanyar en aquest projecte, etc.

Deixa un comentari